Bijdrage hoge energiekosten ook voor ondernemers met laag inkomen

Vrijdag 22 april 2022

De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Voor mensen met een laag inkomen is er daarom de eenmalige energietoeslag van € 800,-. Voor wie niet in aanmerking komt voor die regeling of voor wie die regeling niet voldoende is, is er onder voorwaarden nog een extra bijdrage in de gestegen energie-rekening. De regeling is er ook voor (kleine) ondernemers en ZZP’ers.

De regeling houdt in dat de gemeente de meerkosten tussen de nieuwe en de oude rekening vergoedt. Dat doen ze voorlopig voor 3 maanden. Ook omdat per juli van dit jaar de BTW op elektriciteit en gas van 21% naar 9% gaat. Daarna bekijkt de gemeente of de regeling voortgezet wordt.

Voor wie?
U komt u voor een bijdrage in aanmerking als:
- Uw besteedbaar inkomen niet hoger is dan 120% van het voor u geldende bijstandsnorm, of
- U schuldhulp van de gemeente krijgt, of
- U in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen zit en hierdoor een bedrag van zijn inkomen overhoudt om van te leven, of
- U voor een pakket van de Voedselbank in aanmerking komt, of
- De landelijke € 800 energietoeslag niet genoeg is om de verhoging van uw energierekening te betalen.

Aanvragen kan via de website van de gemeente Deventer. U moet bij uw aanvraag een kopie van uw oude en nieuwe energierekening inleveren.

Wat is 120% van de bijstandsnorm?
21 jaar tot AOW- leeftijd:
Alleenstaand: € 1.244,55 netto
Alleenstaander ouder: € 1.244,55 netto
Echtpaar of samenwonend: € 1.777,92 netto
Vanaf de AOW-leeftijd:
Alleenstaand: € € 1.382,89 netto
Echtpaar of samenwonend: € 1872,50 netto

Met vragen kunt u terecht bij de gemeente op telefoonnummer 0570- 140 570