Organisatie DEP

Deventer ondernemersverenigingen, het onderwijs en de gemeente Deventer zijn samen verenigd in het Deventer Economisch Perspectief (DEP).

DE Stichting DEP geeft uitvoering aan projecten om de economische groei en werkgelegenheid van Deventer te stimuleren.

Binnen DEP werken aantal disciplines samen.

Economic counsel:

Periodiek worden stakeholders uit het Deventer bedrijfsleven geraadpleegd en gevraagd om richting te geven aan de lopende projecten of nieuwe initiatieven.

DEP Overleg:

Dagelijks bestuur van DEP, waarin de partners zijn vertegenwoordigd.

 • Ed de Besten- MKB Deventer (voorzitter)
 • Thomas Walder - gemeente Deventer
 • Marco Dirksen - Deventer Kring van Werkgevers
 • Arjen Vels - Parkmanagement
 • Inez Rensink - gemeente Deventer
 • Ellen Marks - Aventus
 • Timo Kos - Saxion

Regisseurs:

Vanuit de werkgevers en de gemeente Deventer werken een tweetal regisseurs aan het uitwerking van de plannen.

 • Sandra van Hoorn - gemeente Deventer
 • Peter Brouwer - werkgevers.

Projectleiders:

Om tot uitvoer van de plannen te komen is er een projectorganisatie waar de projeleiders de verbindende factor zijn. 

 • Menno ten Heggeler - Werklocaties van de toekomst
 • Harro Wieringa - Slimme Campusstad
 • Alfred Liefers - Verbindende Kennisstad m.n. Informatiestad

Secretariaat:

De gehele DEP-organisatie wordt secretarieel ondersteund door Reineke IJspeert.