Verbindende Kennisstad

Kennisstad omvat de gehele arbeidsmarkt in Deventer. Met het programma Deventer Informatiestad maken we een aanzet om te komen tot een inclusieve en brede aanpak van de Human Capital Agenda voor de informatiesector. De uitvoering van dit plan van aanpak richt zich met name op de organisaties die zich bezighouden met het creëren, distribueren en opslaan van informatie. Met partners in de stad (o.a. gemeente Deventer, onderwijs en DEP-partners) stellen we een brede actieagenda op voor de arbeidsmarktvraagstuk dat een sectorbrede en gemeente-brede dekking heeft.

Voor meer informatie:

www.informatiestad.nl