Slimme Stadscampus

Deventer beschikt over een unieke combinatie van IT-, techniek- en researchgerichte adviesbureaus. Daarnaast is er een vestiging van Saxion Hogescholen met opleidingen en onderzoekslectoraten in daarmee overeenkomende vakgebieden. Ook is hier een vestiging van ROC Aventus gevestigd. Deze instellingen liggen, al dan niet toevallig, grotendeels geconcentreerd in de zone tussen de binnenstad en het spoor. Die zone heeft de potentie om ontwikkeld te worden tot de Stadscampus een gebied waar Werken, Wonen, Leren en Leisure in één hand gaan en elkaar versterken.

Het Deventer Economisch Perspectief (DEP) is het samenwerkingsverband van het (georganiseerde) bedrijfsleven, de gemeente Deventer en het onderwijs voor de economische ontwikkeling in Deventer. Het DEP is aanjager, facilitator van 3 grote economische projecten in de gemeente Deventer, Een van de projectclusters is De Kien, Stadscampus van Deventer.

Inmiddels is de Kien uitgegroeid tot een volwaardige organisatie waar de verschillende partners met elkaar samenwerken.