Werklocaties van de toekomst

De Deventer bedrijventerreinen (290 hectare) leveren een grote bijdrage aan de Deventer economie. Zij huisvesten bijna 1.100 bedrijven, die gezamenlijk werk bieden aan meer dan 18.000 personen. Dat is meer dan een derde van de totale werkgelegenheid in de gemeente. De totale vastgoedwaarde van het gehele gebied is (exclusief woningen) meer dan € 500 miljoen. De bedrijvigheid in het grote aaneengesloten bedrijvengebied is een cruciaal onderdeel in het ruimtelijk-economisch functioneren van gemeente Deventer, de Cleantech Regio en daarbuiten.

In het project Werklocaties van de Toekomst werken we aan het toekomstbestendig maken en houden van de Deventer bedrijventerreinen. Om dat te kunnen bereiken zijn met de ondernemers op de terreinen, de gemeente Deventer en de DEP-partners de opgaven in beeld gebracht. Hierbij is gekeken naar de onderstaande thema’s. Deze analyse biedt de basis om concreet aan de slag te gaan. 

Voor meer informatie:

https://vbtdeventer.nl/

https://vimeo.com/391285899